• Pracovali ste ako dobrovoľník?
    Ak ste pracovali aspoň 40 hodín ako dobrovoľník v roku 2018, máte možnosť venovať 3% z dane - požiadajte organizáciu, pre ktorú ste pracovali ako dobrovoľník o potvrdenie tejto práce.

  • Občianske združenie hradisko na Kláštore-Ponická Huta Vás srdečne pozýva na turistický zážitok 9. ročník Prechod zimnou Bukovinou 28.12.2018. Zraz 7:00, námestie Pod krížom, Ponická Huta.

  • V nedeľu 20. mája 2018 pripravil KST BB – Kremnička turistickú akciu v spolupráci s OZ Hradisko na Kláštore – Ponická Huta po trase: Ponická Huta – Ponická Dúbrava  - Úslnie – Jaseňov vrch – Martinovie dolina – Žiaková – Rýgel – Učovník – Hradisko – Baba – Ponická Huta.

  • Pod hlavičkou Občianskeho združenia Hradisko na Kláštore - Ponická Huta a Slovenského zväzu záhradkárov Okresný výbor Banská Bystrica sa dňa 11. mája 2018 v ovocnom sade Daniela Diošiho na Ponickej Hute uskutočnil prvý ročník aktivity OZ „Praktická škola ovocinára“.

  • Srdečne vás pozývame na štvrtý ročník majstrovstiev vo varení baranieho perkeltu v športovom areáli v Ponickej Hute.

  • Pozývame Vás na ďaľší ročník Hutníckej zabíjačky, ktorá sa uskutoční 25. Novembra 2017 v športovom areáli Ponická Huta.

  • Boli pridané fotogragie a článok k tretiemu ročníku majstrovstiev vo varení baranieho perkeltu, ktoré sa uskutočnili 17. júna 2017.