V nedeľu 20. mája 2018 pripravil KST BB – Kremnička turistickú akciu v spolupráci s OZ Hradisko na Kláštore – Ponická Huta po trase: Ponická Huta – Ponická Dúbrava  - Úslnie – Jaseňov vrch – Martinovie dolina – Žiaková – Rýgel – Učovník – Hradisko – Baba – Ponická Huta. Bola to náročná turistická akcia, dlhá 24 km, so stúpaním 950 m a časom chôdze 8 hodín. Z obce Ponická Huta sme prešli cez prírodnú rezerváciu Ponická Dúbrava, ďalej neznačenými cestami sme prišli na Úslnie. Odtiaľ trasa pokračovala popri Jaseňovom vrchu do Martinovie doliny. Z doliny sme vystúpali lesnou cestičkou na Žiakovú, kde sme sa napojili na modrú značku. Túto sme po chvíli opustili , aby sme sa po neznačených chodníkoch cez Učovník dostali na druhý cieľ cesty – Hradisko na Kláštore, kde sme absolvovali prehliadku keltského osídľovania spolu s prednáškou o spôsobe života Keltov na Hradisku. Ďalej sme pokračovali cez Bralo Baba až do Ponickej Huty na zaslúžené občerstvenie. Ďakujeme organizátorom a OZ Hradisko na Kláštore za jedinečnú turistickú akciu. Športu zdar!

Fotogaléria