Dňa 17. júna 2017 sa uskutočnil v športovom areáli na Ponickej Hute už 3. ročník majstrovstiev vo varení „Baranieho perkeltu“. Spomienku „In memoriam“ organizátori OZ Hradisko na Kláštore – Ponická Huta opäť venovali výnimočnému človeku z oblasti ovčiarstva a salašníctva v Ponickom chotári, pánovi Jánovi Melkovi. Obľúbenú špecialitu mohlo navariť „len“ 12 družstiev. Súťažiaci pricestovali i z rôznych kútov Slovenska – Poniky, Banská Bystrica, Bratislava, Zvolen, Pezinok, Záhoráci, Trnavčania, Kremnica, Handlová a iní. Tento rok boli majstrovstvá „medzinárodné“, nakoľko súťažiaci pricestovali až z Jadranu, ostrova Krk. Každé družstvo dostalo kotlíkový set a navarilo počas 4 hodín podľa vlastnej receptúry z dvoch kilogramov baraniny, baraní perkelt, ktorý odborná päťčlenná porota priebežne hodnotila. Súťažiaci dostávali body aj za jednotné oblečenie, stolovanie, čistou, výzdobu, pohostenie poroty a celkový dojem vlastného súťažného stánku.

Po navarení sa družstvá museli divákom odprezentovať – originálne predstaviť svojich členov, zaspievať ľudovú pieseň, zložiť a zarecitovať krátku básničku s použitím slov – ovca, baran, perkelt, a Huta. Organizátori vďaka sponzorom postavili jedinečnú hutnícku „country uličku“, ktorá poskytovala hosťom full-service. Po skvelej humornej prezentácií družstiev porota vyhlásila výsledky, štyri odmenené družstvá.

Výsledková listina zúčastnených družstiev

  1. miesto – Junáčikovia B (115 bodov)
  2. miesto – Valasi (112 bodov)
  3. miesto – Baraní tím Kremnica (110 bodov)
  4. miesto – Hutnícke jahnence (106 bodov)

Počas zábavného popoludnia hostia ochutnali baranie špeciality, konala exkurzia na Hradisko na Kláštore, tvorivé dielne „Modranskej keramiky“ a pletenia košíkov z prútia, taktiež ukážky miestnych včelárov, ochutnávka medu, včeloviny a medoviny.

Ďakujeme sponzorom a hlavne Banskobystrickému samosprávnemu kraju za príspevky a účasť na podujatí. Tešíme sa na ďalší ročník majstrovstiev vo varení baranieho perkeltu.

Hlavní sponzori akcie

  • Banskobystrický samosprávny kraj
  • Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici
  • Greenpon Poniky
  • CROSIER, s.r.o.
- S úctou členovia OZ Hradisko na Kláštore