Kto bol „pán bača“ Ján Melko? Ako chutí pravý baraní perkelt? Aký prínos majú včely pre ľudí? Čo všetko vieme a nevieme o našom bezprostrednom výnimočnom okolí? Odpovedí na tieto otázky sa dočkali návštevníci výnimočnej akcie, Majstrovstiev vo varení baranieho perkeltu, konanej už po 4.krát, v sobotu 9. júna 2018.

Organizačný tím usilovne pracoval pár dní na dôkladnom zabezpečení a príprave celého podujatia. Vďaka neuveriteľnému odhodlaniu hlavného organizátora OZ Hradisko na Kláštore  sa podarilo zabezpečiť ovce (bez nich by nebolo čo variť), slnečníky (aby nás neprekvapilo počasie), pódium, stanové sety, lavice a množstvo ďalšieho, pre zdarný priebeh podujatia, nevyhnutného materiálového, technického a finančného zabezpečenia. Známe porekadlo: „Všetko je o ľuďoch a ich prístupe v tomto prípade platilo na 100%.”

Za stanovým mestečkom, od samého rána, začali Hutníci pripravovať a variť výnimočný baraní perkelt, chutný guľáš, delikátnu varenú baraninu. Vôňa, vrava a príjemná atmosféra dopĺňala prípravu grilovaných krkovičiek a klobás. Každý mal svoju úlohu a tú si zodpovedne plnil. Každé majstrovstvá sú o vyspelosti, umení a zručnosti. Úlohou družstva bolo uvariť perkelt z dvoch kilogramov baranieho mäsa podľa vlastnej receptúry. Po štarte o 10:00 hod. nastal štvorhodinový maratón varenia, ktorého priebeh sledovala odborná porota. Podarilo sa, každý tým navaril skutočnú delikatesu. Nezávislá porota mala neľahkú úlohu, vybrať ten najchutnejší. Tento ročník zvíťazili  „Kremienok a Chocholúšik“ z Poník. Sláva víťazom!

Vystúpenie folklórnej skupiny Krtíšan z Veľkého Krtíša spestril bohatou kultúrnou vložkou celé podujatie a návštevníci si mohli nielen pozrieť tanečné umenie folkloristov, ale aj sami sa zúčastniť školy tanca. Kultúrny program doplnili členovia družstiev v rôznych disciplínach, kde prezentovali svoju zručnosť a talent. Včelárstvo - nie je len o výslednom produkte, mede ale hlavne o starostlivosti, odbornosti človeka, včelára. Ten má k svoju úľu, k rodine včiel výnimočný vzťah. Aj o tom sa dozvedeli návštevníci podujatia.
Už tradičnej, odborne vedenej exkurzie na keltské Hradisko sa zúčastnilo vyše 25, po histórii dychtiacich ľudí. Príjemná prechádzka spojená s výkladom poukázala na prvotné osídlenie v dobe bronzovej a spracovanie kovov, najskôr medi a potom aj železa v tejto lokalite. Kamenný portál viedol k úvahám o duchovnom živote našich predkov a ich vnímaní hodnôt.

Občianske združenie Hradisko na Kláštore pripravilo prezentáciu tabúľ pripravovaného náučného chodníka Hradisko. Náučné chodníky budú zrealizované za účelom získavania a prehlbovania poznatkov zameraných na osídlenie lokality Hradisko, ako aj poznávanie zaujímavých prírodných lokalít bohatých na pôvodnú faunu a flóru.

Poďakovanie patrí členom OZ, sponzorom, aktívnym občanom Ponickej Huty za vynaložené úsilie, snahu, vôľu a čas. Tešíme sa na ďalší ročník Majstrovstiev vo varení baranieho perkeltu memoriál Jána Melku. 

Prihláška

Pre akreditáciu družstva do súťaže majstrovstiev vo varení baranieho perkeltu 2018 je potrebné zaslať vytlačenú prihlášku na adresu občianskeho združenia a uhradiť akreditačný poplatok. Pre prihlásenie sa do súťaže si prečítajte nasledujúce pokyny.

Inštrukcie k prihláške na súťaž

 1. prihlášku stiahnite pomocou tlačidla nižšie, vytlačte a vyplňte v súlade s pravidlami súťaže ,
 2. zašlite prihlášku na adresu:
  Občianske združenie Hradisko na Kláštore – Ponická Huta
  Bukovinka 135/20,
  97633 Poniky - Ponická Huta,
  Slovenská republika
 3. uhraďte poplatok za akreditáciu, ktorým je pre jedno družstvo suma 35 EUR buď:
  • zaslaním poštovej poukážky na adresu občianskeho združenia uvedenú vyššie,
  • alebo úhradou priamo na bankový účet:
   OTP - Fond konto (EUR)

   BBAN: 16167462/5200
   IBAN: SK20 5200 0000 0000 1616 7462
   SWIFT: OTPVSKBX
Prihláška do MS Baraní Perkelt 2018

Organizačné informácie

Pravidlá súťaže

 1. Súťaže sa môže zúčastniť družstvo, ktoré sa prihlásilo do 9.6.2018. Družstvo tvoria maximálne piati členovia nad 15 rokov ("kuchár a kuchtíci"). Súťažiaci sa dohodnú na názve svojho družstva.
 2. Pre každé družstvo je v boxe na varenie pripravené: stôl, stoličky, kotlík s pokrievkou, drevo a 2,5 kg baranieho mäsa.
 3. Akreditované družstvo si donesie prísady na prípravu baranieho perkeltu podľa svojho vlastného receptu, jednotné oblečenie, nápadité stolovanie a náradie potrebné k príprave, (varecha, lyžice, lopár, nôž, ....).
 4. Družstvo si preberie stanovište (súťažný box) a výbavu na varenie baranieho perkeltu (kotlík, drevo alebo brikety, vodu). Následne si kuchár preberie 2,5 kg baranieho mäsa, misku a tanier na odovzdanie vzorovej porcie, vodu a drevo alebo brikety na oheň.
 5. Súťažné družstvá sa o 9:30 zúčastnia slávnostného otvorenia turnaja, po ktorom sa o 10:00 odštartuje samotné varenie perkeltu.
 6. Varenie baranieho perkeltu sa skončí o 14:00. Do tohto času musí kuchár s kuchtíkmi uvariť perkelt pripravený na bodovanie dodaním vzorovej porcie.
 7. Po uvarení baranieho perkeltu sa kuchár a rozhodca odoberú k hlavným rozhodcom, kde odovzdajú vzorovú porciu pripravenú na tanieri s prideleným číslom. Porcia musí mať minimálne 250g čistej váhy. Hlavný rozhodcovia ohodnotia kvalitu, chuť, „buket“, vôňu a farbu uvareného baranieho perkeltu.
 8. Družstvo je povinné po ukončení varenia odovzdať čistý súťažný box, vyumývať kotlíky . Rozhodca skontroluje box a odovzdané pracovné pomôcky, následne pridelí za túto činnosť body.

Vyhlasovanie výsledkov Majstrovstiev vo varení baranieho perkeltu sa uskutoční o 16:00.

Hodnotenie

Kategória / Aspekt Body
1. Hygiena - estetika
čistota pracoviska 0 - 10 bodov
odovzdanie čistého súťažného boxu (umytý kotlík a stôl, box bez smetí) 0 - -20 bodov
výzdoba a úprava boxu 0 - 10 bodov
2. Perkelt
úprava porcie 0 - 5 bodov
farba perkeltu 0 - 5 bodov
vôňa perkeltu 0 - 10 bodov
chuť perkeltu 0 - 50 bodov
„buket“ perkeltu 0 - 20 bodov
3. Zvláštne hodnotenie
kreativita oblečenia súťažného družstva 0 - 10 bodov
kultúrne vystúpenie - program 0 - 10 bodov

Uvedené bodovacie podmienky iste zabezpečia transparentnosť a objektivitu hodnotenia súťaže a pomôžu spropagovať kvalitu baranieho mäsa na Slovensku.

Prípadne podnety na zmenu alebo doplnenie systému bodovania smelo avizujte organizátorom, radi ich zapracujeme pre ďalší ročník súťaže.

ŠPORTU ZDAR A BARANIEMU PERKELTU ZVLÁŠŤ