Pod hlavičkou Občianskeho združenia Hradisko na Kláštore - Ponická Huta a Slovenského zväzu záhradkárov Okresný výbor Banská Bystrica sa dňa 11. mája 2018 v ovocnom sade Daniela Diošiho na Ponickej Hute uskutočnil prvý ročník aktivity OZ „Praktická škola ovocinára“.  Pod vedením predsedu Republikového výboru SZZ Ing. Eduarda Jakubeka, odborného inštruktora SZZ, sme mali možnosť oboznámiť sa s praktickým rezom kôstkovín, jadrovín, drobného ovocia a používaní vhodného náradia pri práci. Pod ovocnými stromami prebiehala široká diskusia s množstvom zodpovedaných otázok. Profesionálny prístup zo strany školiteľa a neustály záujem účastníkov z rôznych častí Slovenska – Ponická Huta, Mičiná, Badín, Zvolen, Banská Bystrica, Revúca a iné, vyvolal výbornú atmosféru plnú očakávania ako, prečo a ktorý konár odrezať. Samotný rez je špecifický pre každý druh, odrodu, pestovateľský tvar, s prihliadnutím na vek, kondíciu a zdravotný stav stromu. Dôraz školenia bol zameraný na rez, na prevod, na „otváranie“ koruny smerom von. Teší nás, že sme nadviazali vzájomnú spoluprácu pri pestovaní a ošetrovaní ovocných stromov na Ponickej Hute. Občerstvenie a spoločné posedenie, pripravené OZ Hradisko, bolo príjemným ukončením praktickej školy ovocinára. Každý zo zúčastnených si zo sebou odnášal množstvo poznatkov, ktoré uplatní pri reze  toho svojho ovocného stromu. Všetkým účastníkom a záujemcom o ďalšie kurzy prajeme veľa zdaru a dobrú úrodu!

Fotogaléria